Хто їде і хто залишається в Швейцарії?

Дискусія про те, які іноземці живуть в Конфедерації, і яких їй хотілося б тут бачити, триває. Дослідження Університету Базеля показало: незважаючи на те, що в іноземців в цілому високий рівень освіти, молоді та добре заробляють не затримуються тут надовго. А залишаються ті, хто старше і менш кваліціфірован.

З середини 1990-х років рівень освіти іноземців у Швейцарії різко зріс. Якщо в попередні десятиліття половина іноземної робочої сили в країні мала низьку професійну кваліфікацію або зовсім ніякий, і лише у 1/5 приїжджих був університетський диплом, то сьогодні ситуація діаметрально протилежна, пише газета NZZ. Дійсно, в Швейцарію приїжджають занадто розумні іноземці , констатували і ми недавно.

Не випадково в швейцарському суспільстві переважає сьогодні думку, що нова імміграція дозволить збільшити внесок іноземців в державний бюджет. Емпіричні дослідження в інших країнах підтверджують, що високий рівень освіти іммігрантів позитивно впливає на так званий фіскальний баланс (надходження і витрати держбюджету) іноземців. Він являє собою різницю між тим, що платять іноземці в державний бюджет і фонди соціального страхування, і сумою, яку вони отримують в якості пільг і соціальних виплат. Коли внески іноземців та їх сімей перевищують витрати, фінансовий баланс позитивний, що добре для держбюджету.

Але високий рівень освіти нових іммігрантів не обов’язково означає зростання фінансової вигоди від них державі. Багато чого залежить від стабільності нових жителів. А вона, як показують дослідження, обернено пропорційна рівню освіти. Тобто, висококваліфіковані фахівці приїжджають і швидко їдуть. А менш кваліфіковані — приїжджають і залишаються.

Про це свідчать результати недавнього аналізу Центру з дослідження ринку праці та промислової економіки при Університеті Базеля.

Існують два основні підходи до визначення фіскального балансу: статичний і динамічний. Статичний розглядає фіскальний баланс, виходячи з інформації про витрати і доходи типової сім’ї іноземців, отриманої в результаті перехресного збору даних. Але ці результати дійсні тільки в тому випадку, якщо життя сім’ї незмінна протягом довгого часу.

На відміну від статичної моделі, динамічна намагається розглянути ситуацію родини іммігрантів в перспективі, передбачити всі її майбутні переміщення і взаємини з державою. Цей підхід, заснований здебільшого на що не піддаються перевірці припущеннях, враховує такі важливі категорії, як народжуваність, зайнятість, продуктивність праці, податкові ставки і державні витрати. Таким чином, динамічна модель різко контрастує з простотою статичного підходу, розповідає NZZ.

Ідеальний спосіб підрахунку фінансового балансу іноземців грунтується на поєднанні статичного і динамічного підходу. І з цієї точки зору результати дослідження Базельського університету були дивовижними, зазначає газета.

Приміром, вони показали, що постійно живе в Швейцарії іноземне населення в цілому стає старше, незважаючи на те, що 70% тих, хто приїхав з 2003 по 2009 роки, знаходилися у віковій групі від 18 до 35 років. У дослідженні не враховувалися натуралізувати іммігранти, а якщо їх теж включити в статистику, темпи старіння іноземного населення будуть ще помітнішими, пише NZZ.

Етнічний склад іноземного населення в довготривалій перспективі не зміниться, незважаючи на те, що іммігрантів з-за меж Європи стало більше. 60% приїжджих становлять вихідці з країн Єврозони (об’єднуючий 17 країн Європейського союзу) і країн, членів Європейської асоціації вільної торгівлі. Саме вони поставляють іммігрантів з найвищим рівнем освіти. Ці люди найбільш мобільні.

Серед решти нових іммігрантів майже половина — вихідці з Екс-Югославії, Польщі, Росії та Туреччини. До речі, вони частіше за інших отримують швейцарські паспорти, а після натуралізації автоматично випадають з статистики підрахунку іноземців.

Через високу осілості менш кваліфікованих іммігрантів фіскальний баланс іноземних сімей буде погіршуватися в довгостроковій перспективі (зі швейцарською точки зору). За підрахунками, зробленими в Базельському університеті, зараз він становить від -71 франка до +150 франків на місяць.

Звичайно, вивчення фіскального балансу — не точна наука. Тут не враховується ряд можливих позитивних ефектів імміграції: наприклад, знання і ноу-хау висококваліфікованих іммігрантів, які вони привносять в цю країну, тим самим стимулюючи її економічний розвиток і після свого від’їзду. Крім того, діти низькокваліфікованих іммігрантів з великою ймовірністю будуть мати більш високою кваліфікацією. Але тут потрібно враховувати і виплати постарілим іммігрантам з швейцарської пенсійної каси, а вони знову негативно позначаться на фіскальному балансі.

Незважаючи на неможливість точно визначити фактичний рівень майбутнього фіскального балансу іноземного населення в цій країні, ясно одне: вища освіта нових іммігрантів зовсім не означає, що внесок іноземців в державний бюджет Швейцарії в майбутньому збільшиться, констатує NZZ.